Hoppa till huvudinnehåll

Flytta till Storbritannien?

En transfer of residency (TOR) är en process där en individ byter bosättningsland. Detta kan uppstå av en mängd olika anledningar, såsom arbete, pensionering eller livsstilsförändringar.

För att importera en bil med en överföring av hemvist måste du uppvisa bevis på din nya brittiska bostad, till exempel ett brittiskt körkort eller elräkning.

Dessutom måste bilen uppfylla alla relevanta säkerhets- och utsläppsstandarder, och du måste betala alla tillämpliga skatter och importavgifter.

My Car Import tar hand om allt åt dig när det gäller att få din bil hit och registrerad för att köra i Storbritannien.

Allt du behöver göra är att fylla i vårt offertformulär så kan vi påbörja processen att citera dig för att importera din bil till Storbritannien.

Behöver du hjälp med ditt ToR-formulär?

Vi har sammanställt en kort video som guidar dig genom processen för att slutföra din ToR.

1. Är du en agent som agerar på uppdrag av en klient?

SVAR: NEJ

2. Vad planerar du att göra i Storbritannien?

DET KAN FINNAS MÅNGA SKÄL TILL ATT DU KAN FLYTTA TILL STORBRITANNIEN, KLICKA HELT ENKELT på DEN SOM GÄLLER DIG.

3. Ange dina uppgifter

HÄR MÅSTE DU FYLLA I DIN PERSONLIGA INFORMATION, SE TILL ATT DITT NAMN ÄR SAMMA SOM ÄR GENOM DITT PAPPERSVERK.

4. Ladda upp en bild av fotosidan i ditt pass

DU MÅSTE ANTINGEN SKANNA DITT PASS TILL DIN DATOR ELLER TA EN BILD AV DET. SE TILL ATT DU SPARA DEN SOM EN JPG-FIL.

5. Vad är ditt telefonnummer?

ANGE DITT NUVARANDE TELEFONNUMMER OM HMRC BEHÖVER KONTAKTA DIG OM DIN TOR-APPLIKATION.

6. Kommer du att bo i Storbritannien i 12 månader i följd?

FÖR ATT ANSÖKA OM SYSTEMET FÖR ÖVERLÅTNING AV BOSTADSBEHANDLING MÅSTE DU BO I STORBRITANNIEN UNDER DE NÄSTA 12 MÅNADERNA.

7. Har du bott utanför Storbritannien i minst 12 månader i följd?

SOM FRÅGA 6 KAN DU ENDAST ANSÖKA OM SYSTEMET FÖR ÖVERLÅTANDE AV BOENDE OM DU HAR BOTT UTANFÖR STORBRITANNIEN DE SENASTE 12 MÅNADERNA.

8. Bor du redan i Storbritannien?

NU MÅSTE DU BEKRÄFTA DATUM DU FÖRVÄNTAR ATT KOMMA TILL STORBRITANNIEN.

9. Ange din nuvarande adress

10. Ladda upp bevis på din nuvarande adress utanför Storbritannien

DESSA DOKUMENT MÅSTE PASSA ADRESSEN PÅ FRÅGA 9. SE TILL ATT DU SPARA DESSA BILDER SOM EN JPG-FIL.

11. Vet du redan den permanenta adressen där du kommer att bo när du kommer till Storbritannien?

12. Ladda upp bevis på adressen där du ska bo

ADRESSEN PÅ DESSA DOKUMENT MÅSTE stämma överens med INFORMATIONEN OM FRÅGA 12.

13. Är det första gången du har bott i Storbritannien?

14. Vad vill du göra anspråk på skattelättnader på?

NÄR DU FYLLER I DETTA BLANKET MÅSTE DU KONTROLLERA FORDONETS ALTERNATIV FÖR ATT IMPORTERA DITT FORDON.

15. Kommer du att behålla alla föremål som du begär skattelättnader för i minst 12 månader?

DU KOMMER INTE KUNNA KRÄVA PÅ TOR-SCHEMA OM DU PLANERAR ATT SÄLJA FORDONET INOM 12 MÅNADER EFTER DET ÄR HÄR.

16. Vilken typ av bil tar du med dig till Storbritannien?

VI KOMMER ATT HJÄLPA DIG MED ATT IMPORTERA DIN BIL, TRAILER, HUSVAGN ELLER MOTORCYKEL SÅ OM NÅGOT AV DESSA GÄLLER DIG KLICKA DÅ PÅ LÄMPLIG RUTA.

17. Detaljer om bilen

18. Ladda upp en lista över föremål som du tar med till Storbritannien

DETTA KAN VARA ETT ORD-DOKUMENT ELLER EN SKANNAD BILD AV ARTIKELN I DITT FORDON, DU BEHÖVER INTE ANGE ETT VÄRDE TILL DINA ARTIKLAR.
OM DU INTE TA MED NÅGOT I DITT FORDON BEHÖVER DU FORTFARANDE ETT ORD-DOKUMENT SOM STÄLLER INGA FÖRSÄTTNINGAR ANNAT BIL.

19. Har dina varor redan anlänt till Storbritannien?

20. Kommer du att skicka några av dina varor innan du flyttar till Storbritannien?

21. Kommer du att importera alla varor inom 12 månader efter att du flyttat till Storbritannien?

22. Har du haft varorna i besittning i 6 månader i följd?

23. Kommer du att fortsätta använda varorna i 12 månader efter att du flyttat till Storbritannien?

OM DU PLANERAR ATT SÄLJA DITT FORDON INOM DE FÖRSTA 12 MÅNADERNA FRÅN DU KOMMER ATT KOMMA ATT KOMMA ATT KRÄVA PÅ TOR-SYSTEMET.
OM DU INTE TA MED NÅGOT I DITT FORDON BEHÖVER DU FORTFARANDE ETT ORD-DOKUMENT SOM STÄLLER INGA FÖRSÄTTNINGAR ANNAT BIL.

24. Förklaring

DETTA ÄR DIN CHANS ATT DUBBELKONTROLLERA ALL INFORMATION DU HAR MATAT I FORMULÄRET.
OM DU INTE TA MED NÅGOT I DITT FORDON BEHÖVER DU FORTFARANDE ETT ORD-DOKUMENT SOM STÄLLER INGA FÖRSÄTTNINGAR ANNAT BIL.

Du vill ha följande för att stödja din ToR-applikation:

En lista över dina ägodelar

En lista över alla föremål som du tar med till Storbritannien – detta kan vara ett Word-dokument eller en skannad bild av föremålen i din bil, du behöver inte ange ett värde för dina föremål.

En kopia av ditt ID

Din passfotosida – om du är i militären och inte har ett pass, måste du tillhandahålla en bild av dina order från NATO (North Atlantic Treaty Organisation) eller flyttorder.

Bevis på din adress i Storbritannien

Bevis på din adress i Storbritannien, till exempel en elräkning (daterad inom de senaste 3 månaderna) eller ett bolåne- eller hyresavtal – om du inte har en adress i Storbritannien ännu, tillhandahåll antingen ett uttalande från var du bor eller bevis på tillfälligt boende.

Bevis på din gamla adress

Bevis på den icke-UK-adress du flyttar från (eller flyttade från tidigare), såsom en elräkning (daterad inom de senaste 3 månaderna) eller ett bolåne- eller hyresavtal; detta bör vara för din vanliga adress utanför Storbritannien.

Detaljer om bilen du importerar

All information som hjälper dig att identifiera din bil tillsammans med registreringsbevis och köpbevis. Det måste ha ägts under en tid, så det måste du bevisa.

Innan du startar formuläret

Du kommer att vilja skanna de tidigare nämnda dokumenten redo att laddas upp på ToR-formuläret när du gör ansökan.

Vad är formen för flytt av bostad?

Transfer of Residence (ToR), även känd som Transfer of Residence Relief blankett, är ett dokument som används av individer som flyttar sin primära bostad från ett land till ett annat. Det används vanligtvis för tulländamål och kan krävas av tullmyndigheten i destinationslandet.

ToR-formuläret används vanligtvis för att kräva lättnad eller befrielse från vissa tullar och skatter vid import av personliga tillhörigheter, bohag och bilar till det nya hemlandet. Det tillåter individer att ta med sig sina ägodelar utan att ådra sig alltför höga skatter eller importtullar, förutsatt att de uppfyller specifika behörighetskriterier och kan visa att föremålen har använts och ägts under en viss tid.

De specifika kraven och procedurerna för ToR-formuläret varierar beroende på ursprungsland och destination. Det är viktigt att konsultera tullmyndigheten eller relevant statlig myndighet i destinationslandet för att få korrekt och uppdaterad information om processen, dokumentationen och eventuella tillämpliga avgifter eller bestämmelser i samband med flyttningen av bostad.

Kan vem som helst ansöka om att få flytta till Storbritannien?

Från och med september 2021 kunde individer som planerar att flytta till Storbritannien ansöka om flyttning av uppehållstillstånd (ToR). Det är dock viktigt att notera att immigrations- och tullbestämmelser kan ändras, så det är tillrådligt att konsultera den senaste informationen från den brittiska regeringen eller kontakta den brittiska tullmyndigheten för den mest exakta och aktuella informationen om ToR-processen.

ToR-lättnad tillåter individer att ta med sina personliga tillhörigheter, hushållsartiklar och bilar till Storbritannien utan alltför höga tullar eller skatter. Behörighetskriterier måste uppfyllas, inklusive att visa uppehållstillstånd utanför Storbritannien under en viss period och bevisa tidigare ägande och användning av varorna.

För att initiera ToR-processen är det vanligtvis nödvändigt att fylla i de relevanta formulären, skicka in styrkande dokumentation och följa riktlinjerna från den brittiska tullmyndigheten. För den mest uppdaterade informationen om att ansöka om ToR-befrielse när du flyttar till Storbritannien, rekommenderas det att du besöker den officiella webbplatsen för Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) eller kontaktar dem direkt.

Få en offert
Få en offert