Hoppa till huvudinnehåll

Den enda privatägda IVA-testbanan i Storbritannien

Vår privatdrivna testanläggning ger våra kunder ett unikt tjänsteerbjudande.

Tack vare vår relation med UK DVSA som sträcker sig över årtionden kan vi ge våra kunder snabbheten och bekvämligheten med vår egen privatägda IVA-testanläggning.

Branschledare

My Car Import är branschledande inom IVA-sektorn och lockar bilar och kunder från hela världen som värdesätter den snabbaste och mest skickliga biltestningen och registreringen i Storbritannien.

Kortare väntetider

DVSA besöker vår anläggning flera dagar varje vecka och testar endast våra kunders bilar.
Vi kontrollerar vilka bilar som testas och när. Vår förmåga att kontrollera testschemat tillsammans med mängden tester vi kan genomföra innebär att vi avsevärt kan förkorta tiden det tar att få din bil att uppfylla kraven och registrerad i Storbritannien.

Säkrast i Storbritannien

En annan distinkt fördel med att använda My Car Import är att din bil aldrig behöver lämna vår anläggning och resa till en statlig plats för att testas, detta minskar risken för att bilen ska resa någon annanstans i Storbritannien och en mycket snabbare omtestprocess om den skulle misslyckas med IVA-testet.

Vanliga frågor och svar

Vad är IVA-testet?

DVSA IVA-testet, eller Individual Vehicle Approval test, är ett test som krävs i Storbritannien för vissa typer av bilar innan de kan registreras och användas på vägen. Syftet med IVA-testet är att säkerställa att bilen uppfyller relevanta säkerhets- och miljöstandarder.

IVA-testet gäller bilar som inte är berättigade till ett EU-typgodkännande för hela fordon, vilket är en typ av godkännande som täcker majoriteten av nya bilar som säljs i EU. Fordon som kräver ett IVA-test inkluderar:

 1. Kitbilar och amatörbyggda bilar
 2. Importerade bilar
 3. Tunga lastbilar (lastbilar) och släpvagnar
 4. Bussar och bussar
 5. Taxi och privata hyrbilar

Under IVA-testet kommer en kvalificerad besiktningsman att undersöka bilen och kontrollera att den uppfyller alla nödvändiga krav. Testet kommer vanligtvis att omfatta en rad kontroller, inklusive:

 1. Strukturella integritetskontroller
 2. Ljus- och signalkontroller
 3. Utsläpp och bullerkontroller
 4. Broms- och fjädringskontroller
 5. Övriga kontroller beroende på typ av bil

Om bilen klarar IVA-provet får den ett IVA-certifikat som sedan kan användas för att registrera bilen för vägtrafik.

Vad händer under testet?

DVSA IVA-testet, eller Individual Vehicle Approval-testet, är ett test som krävs för vissa typer av bilar i Storbritannien innan de kan registreras för vägtrafik. Syftet med IVA-testet är att säkerställa att bilen uppfyller relevanta säkerhets- och miljöstandarder.

Under ett DVSA IVA-test kommer en kvalificerad besiktningsman att undersöka bilen och kontrollera att den uppfyller alla nödvändiga krav. Testet kommer vanligtvis att omfatta en rad kontroller, inklusive:

 1. Identifikationskontroller: Inspektören kommer att verifiera att bilen är densamma som den som beskrivs på ansökningsformuläret.
 2. Strukturella integritetskontroller: Inspektören kommer att kontrollera att bilen är strukturellt sund och att den uppfyller de krav som krävs för styrka och stabilitet.
 3. Belysnings- och signalkontroller: Inspektören kommer att kontrollera att alla ljus och signaler på bilen fungerar som de ska och att de uppfyller gällande standarder.
 4. Utsläpp och bullerkontroller: Inspektören kommer att kontrollera att bilen uppfyller relevanta emissions- och bullernormer.
 5. Broms- och fjädringskontroller: Inspektören kommer att kontrollera att bilens bromsar och fjädring är i gott skick och att de uppfyller relevanta standarder.
 6. Övriga kontroller: Beroende på typ av bil kan besiktningsmannen även utföra ytterligare kontroller, såsom kontroll av bilens bränslesystem, elsystem eller kaross.

Om bilen klarar DVSA IVA-testet kommer den att utfärdas med ett IVA-certifikat, som sedan kan användas för att registrera bilen för vägtrafik.

Vem är DVSA?

DVSA, eller Driver and Vehicle Standards Agency, är en statlig myndighet i Storbritannien som ansvarar för att upprätthålla och främja trafiksäkerhetsstandarder. Det bildades 2014 som ett resultat av en sammanslagning mellan Driving Standards Agency (DSA) och Vehicle and Operator Services Agency (VOSA). DVSA ansvarar för en rad aktiviteter, inklusive:

 1. Genomföra körprov för bil-, motorcykel- och kommersiella bilförare för att säkerställa att de uppfyller de krav som krävs för att köra säkert på brittiska vägar.
 2. Tillhandahålla tillsyn och reglering av godkända körlärare (ADI) och registrera dem.
 3. Övervaka MOT-provet (Transportdepartementet), vilket är en obligatorisk årlig kontroll för bilar över en viss ålder för att säkerställa att de uppfyller trafiksäkerhets- och miljökrav.
 4. Upprätthålla bilsäkerhets- och trafiksäkerhetsstandarder genom vägkontroller och inspektioner.
 5. Se till att kommersiella biloperatörer följer körtidsreglerna och underhåller sina bilar i ett säkert skick.
 6. Tillhandahålla utbildningsmaterial och kampanjer för att främja trafiksäkerhetsmedvetenhet och säker körning.

Sammantaget är DVSA:s uppdrag att bidra till säkrare vägar i Storbritannien genom att se till att förare, bilar och körlärare uppfyller och upprätthåller nödvändiga standarder.

Vad händer om min bil inte klarar sitt IVA-test?

Om en bil inte klarar ett DVSA IVA-test (Individual Vehicle Approval) kommer ägaren att meddelas om orsakerna till felet och de nödvändiga åtgärderna för att lösa problemen. Vi kommer att behöva göra nödvändiga modifieringar eller reparationer av bilen för att få den till de krav som krävs.

När ändringarna eller reparationerna har gjorts måste bilen testas igen. Ägaren kommer att behöva betala en omtestavgift för det andra IVA-testet. Om bilen klarar omprovet utfärdas ett IVA-certifikat som sedan kan användas för att registrera bilen för vägtrafik.

Det är viktigt att notera att IVA-testet är utformat för att säkerställa att bilar är säkra och miljövänliga för användning på vägar i Storbritannien. Därför är det viktigt att ta itu med eventuella problem som identifieras under testet för att säkerställa att bilen uppfyller de erforderliga standarderna och kan användas på vägen lagligt.

Hur får man ett IVA-testcertifikat?

För att få ett DVSA IVA-testintyg (Individual Vehicle Approval) ansöker vi först om ett IVA-testtid.

När mötet är schemalagt vid vår testanläggning kommer en kvalificerad besiktningsman att genomföra IVA-testet, som inkluderar en rad kontroller för att säkerställa att bilen uppfyller nödvändiga säkerhets- och miljöstandarder.

Om bilen klarar IVA-provet får vi ett IVA-provintyg som vi sedan kan använda för att registrera bilen för vägtrafik. IVA-testcertifikatet är giltigt i ett år från utfärdandedatum.

Om bilen inte klarar IVA-testet kommer vi att meddela dig om orsakerna till felet och de nödvändiga stegen för att lösa problemen. När nödvändiga ändringar eller reparationer har gjorts kommer bilen att behöva testas om och om den klarar kommer ett IVA-certifikat att utfärdas.

Kan vi hjälpa till med att förbereda bilar för IVA-testet?

My Car Import förbereder majoriteten av bilarna för våra kunder innan de gör ett IVA-test. Vårt interna team av tekniker kommer att bedöma bilen och se till att allt arbete som krävs för att bilen ska uppfylla kraven utförs.

På samma sätt, i det sällsynta fall att din bil inte klarar IVA-testning, finns vi till hands för att utföra reparationsarbetet för att få din bil senare att klara IVA-testet.

Hur lång är IVA-testets väntetider?

Väntetiden för ett DVSA IVA-test (Individual Vehicle Approval) kan variera beroende på flera faktorer, inklusive typen av bil, platsen för testcentret och efterfrågan på testtider vid bokningstillfället.

I allmänhet kan väntetiden för ett IVA-testmöte variera från några dagar till flera veckor eller till och med månader, särskilt under hektiska perioder.

Tack och lov lider inte vår privatägda testanläggning av samma väntetider och problem som en statlig anläggning.

 

Vilka är vanliga IVA-testfel?

Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) Individual Vehicle Approval (IVA)-test är en omfattande undersökning som utvärderar bilar som byggts eller modifierats i ett begränsat antal för att säkerställa att de uppfyller de erforderliga säkerhets- och miljöstandarderna innan de tillåts på vägen i Storbritannien. Här är några vanliga orsaker till IVA-testfel:

 1. Otillräcklig dokumentation: Ofullständiga eller felaktiga dokument, såsom registrering, VIN-skylt eller identitetsbevis, kan resultera i fel.
 2. Felaktigt eller saknat VIN: Ett frånvarande eller felaktigt fordonsidentifikationsnummer kan leda till fel.
 3. Belysning och signalering: Problem med strålkastare, blinkers, bromsljus eller dimljus bak, såsom felaktig placering eller funktionalitet, är vanliga orsaker till fel.
 4. Bromssystem: Otillräcklig bromsprestanda, obalans eller problem med handbromsen kan resultera i fel.
 5. Styrning och fjädring: Problem med styrmekanismen eller fjädringskomponenter, såsom slitna eller skadade delar, kan leda till fel.
 6. Däck och hjul: Felaktig däckstorlek, typ eller otillräckligt mönsterdjup kan orsaka ett IVA-testfel.
 7. Utsläpp: Om bilen inte uppfyller de erforderliga utsläppsnormerna kommer den att underkännas i IVA-testet.
 8. Speglar: Otillräcklig sikt på grund av felaktig spegelplacering eller saknade speglar kan leda till fel.
 9. Säkerhetsbälten och förankringar: Säkerhetsbälten som inte är korrekt installerade, inte fungerar korrekt eller har svaga förankringar kan orsaka fel.

Om vi ​​upptäcker något av ovanstående föremål när en bil anländer till platsen kommer vi att lämna offerter för att åtgärda dessa problem innan bilen testas.

Få en offert
Få en offert